Historie

Historie

Z historie družstevnictví

Družstevnictví má v českých zemích tradici již od poloviny 19. století, kdy drobní spotřebitelé a výrobci zakládali za účelem společného hospodaření a provozování podniků, obchodů, pohostinství apod. různá spotřební (konzumní) a výrobní družstva. V roce 1892 existovalo v českých zemích 61 spotřebních družstev, v roce 1898 již 172, v meziválečném období, na počátku třicátých let 20. století, registroval Státní statistický úřad v celém tehdejším Československu 1 474 spotřebních družstev, která měla 910 705 členů a 4 952 prodejen. Po roce 1948 došlo ke změnám organizace družstevnictví, vznikl Ústřední svaz spotřebních družstev v Praze a družstva se uskupovala do krajských svazů spotřebních družstev, které plánovaly, řídily a kontrolovaly činnost členských družstev v obvodu své působnosti. Po roce 1954 přijala družstva jednotné označení „Okresní lidové spotřební družstvo Jednota“. Ve městech však měl být pouze státní obchod a úkolem družstvev bylo zásobování venkova potravinami a průmyslovým zbožím. Stejně tak i v oblasti pohostinství městské provozovny přebíral národní podnik Restaurace a jídelny a družstva provozovala venkovské hostince. Od roku 1960 mizela z názvu družstva slovo „okresní“ a po roce 1978 i „lidové“ a od roku 1964 mohla Jednota zřizovat maloobchodní provozovny i ve městech. V roce 1992 pak zákon nařídil transformaci družstev a došlo také ke změně názvu mnoha družstev.

Zdroje a více informací: Wikipedie a www.skupina.coop

Z historie spotřebního družstva Jednota v Milevsku

Na písecku spotřební družstevnictví velkou tradici nemělo, bylo zde jen 5 družstevních prodejen Rovnosti a Železničního družstva. Až po únoru 1948 bylo přistoupeno k přípravám vzniku spotřebního družstva v Písku, byly převzaty (vyvlastněny) prodejny jmenovaných družstev a prodejny tzv. Družka. Po roce 1950 bylo přistoupeno k tzv. socializaci pekařských a cukrářských výroben a v roce 1950 zřízena masná výroba v Písku. V roce 1951 přibyly pohostinské provozovny a byl vytvořen velkoobchod průmyslovým zbožím v Písku.

K 1. dubnu 1951 byla ustavena Jednota v Milevsku, které bylo předáno Jednotou Tábor 59 prodejen a velkoobchod potravin a průmyslovým zbožím. V roce 1952 došlo k předání prodejen ve městech do sféry státního obchodu (podniku Pramen atd.) a naopak prodejny obuvi, textilu a drogerie na vesnicích, byly předány družstvům Jednota. V roce 1953 byly ustaveny menší celky vesnických družstev, tzv. Selp, celkem 8 na písecku a 7 na milevsku, kvůli rozšíření a úpravě sítě prodejen a sortimentu a zkvalitnění „masově politické práce“ v rámci probíhající socializace vesnice. Tento rok bylo v oblasti Milevska „socializováno“ 7 pekáren a 3 cukrářské výrobny. V roce 1954 vzniká v Milevsku  nový velkoobchod „na Májovině“, v roce 1956 jsou z důvodu téměř dokončené socializace venkova venkovská spotřební družstva (Selpa) rušena a v roce 1958 dochází ke sloučení velkoobchodu družstevního a státního. Týž rok byla v Mirovicích vybudována první samoobsluha.

Velkou změnu přineslo nové územní uspořádání po roce 1960, kdy byl zrušen milevský okres. Dnem 1. července 1960 dochází ke sloučení Jednoty Milevsko a Jednoty Písek. V rámci nového okresu vzniká Jednota, která obhospodařuje 201 stálých prodejen, 4 prodejny pojízdné a 189 pohostinských provozoven. V té době má družstvo 700 zaměstnanců a 11 000 členů.

Mezi léty 1960-70 bylo postaveno 32 provozoven a rekonstruováno a adaptováno 75 provozoven. V roce 1974 měla tehdejší Jednota, lidové spotřební družstvo v Milevsku, 44 prodejen potravinářských, 115 prodejen smíšených, 2 prodejny textilu, 8 prodejen textilu a oděvů, 5 prodejen obuvi, 1 prodejnu elektro, 3 prodejny sdruženého průmyslového sortimentu, 2 prodejny drogerie, 3 papírnictví, 11 prodejen ostatního sortimentu průmyslového zboží, 1 nákupní středisko, 4 prodejny stavebnin a 9 prodejen pojízdných. Pohostinství zajišťovalo ve 164 provozovnách stálých a ve 13 sezónních.

Výstavba nových provozoven pokračovala i v letech osmdesátých, např. v letech 1983-84 byly postaveny nové prodejny v Hrejkovicích a Zbelítově, byla zrekostruována a vystavěna prodejna textilu a potravin v Riegerově ulici v Milevsku a modernizována hospoda na sepekovské vlakové zastávce.

V devadesátých letech následovala transformace družstva spojená s vypořádáním restitučních nároků, v roce 1993 mělo družstvo 88 obchodně provozních jednotek, stalo se členem velkoobchodního družstva JIH a připravovaly se podmínky pro vybudování řetězců družstevních prodejen a dalších provozoven na bázi franchisingových vztahů a s jednotným družstevním image skupiny COOP. Tržní hospodářství pak během let devadesátých znamenalo výraznou redukci činnosti a provozoven a v novém století tak Jednota, spotřební družstvo v Milevsku provozuje 31 prodejen v celém okresu Písek. V posledních letech prošly především velké prodejny nákladnými rekonstrukcemi, aby splňovaly moderní trendy nakupování v příjemném, přehledném a svěžím prostředí, vstříc všem nárokům současného zákazníka.

Zdroje: Brožura ke Konferenci delegátů z r. 1974 a archiv dobového tisku Jednoty, SD v Milevsku.

Média o nás

Česká televize - 22.4.2017 - o Poště Partner

Písecký deník 10.1.2017 - o Poště Partner

Jižní Čechy teď 24.3.2016 - o rekonstrukci prodejny v Kovářově

Jižní Čechy teď 21.8.2015 - o posvícenském koláči

Historická galerie

Prodejna smíšeným zbožím a hostinec ve Zbelítově koncem šedesátých let 20. stol. Foto archiv obce Zbelítov.
Nová prodejna ve Zbelítově v roce 1984. Foto archiv obce Zbelítov.
Zahájení prodeje v nové prodejně smíšeného zboží ve Zbelítově dne 31. března 1984. Foto archiv obce Zbelítov.
Prodejna 111 Orlík v roce 1984. Foto archiv družstva.
Prodejna 146 Kovářov v roce 1984. Foto archiv družstva.
Nová prodejna v Hrejkovicích v roce 1984. Foto archiv družstva.
Obchodní dům Racek v Písku v osmdesátých letech. Foto archiv družstva.
Interiéry OD Racek v Pískuv osmdesátých letech. Foto archiv družstva.
Interiéry OD Racek v Písku v osmdesátých letech. Foto archiv družstva.
Ze sortimentu OD Racek v Písku, textil a konfekce. Foto archiv družstva.
Ze sortimentu OD Racek v Písku, drogerie a domácí potřeby. Foto archiv družstva.
V sortimentu družstva Jednota byla i spotřební elektronika. Foto archiv družstva.
Z bývalých provozoven - restaurace v Orlíku nad Vltavou. Foto archiv družstva.
Z bývalých provozoven - prodejna v Heřmani u Protivína. Foto archiv družstva.
Z bývalých provozoven - prodejna textilu, konfekce a obuvi v Bernarticích. Foto archiv družstva.